Δοκιμαστικό άρθρο

Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές της στο τμήμα ψυχολογίας του πανεπιστημίου Κρήτης. Συνέχισε σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο πεδίο της διοίκησης συστημάτων υγείας και έπειτα εξειδικεύτηκε στη συστημική/οικογενειακή θεραπεία. Είναι κάτοχος των BSc in Psychology, MSc in Marital and Family Therapy και MSc in Management of Health Units. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι γύρω από την διερεύνηση των ‘δυσκολιών ρύθμισης συναισθήματος’ σε σχέση με την ποιότητα της ενσυναίσθησης και της ευεξίας στα άτομα.