Συμβουλευτική και υποστήριξη παιδιών (4-11 ετών) 

Η συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη παιδιών ηλικίας 4 έως 11 ετών, χρησιμοποιεί ως εργαλεία τον λόγο, το δημιουργικό παιχνίδι, τη ζωγραφική και την αφήγηση ιστοριών/παραμυθιών. Έτσι, δίνεται η ευκαιρία στο παιδί, να εκφραστεί μέσα από οικείους τρόπους, χωρίς να φοβάται. Στο ΑΓΓΙΓΜΑ θεωρούμε ως απαραίτητη και βασική προϋπόθεση στην θεραπεία του παιδιού, την παράλληλη συμβουλευτική υποστήριξη των γονιών του. Για κάθε πρόβλημα, προτείνετε ένα ενδεδειγμένο πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε οικογένειας.

Οι υπηρεσίες μας αφορούν τα εξής θέματα:

 • Ψυχολογικές παρεμβάσεις για παιδιά με ψυχιατρικές διαγνώσεις
 • Προβλήματα συμπεριφοράς
 • Ψυχοσωματικά θέματα
 • Διαχείριση παιδιών με Δ.Ε.Π.Υ
 • Θύτες ή θύματα bulling
 • Προβλήματα ύπνου
 • Ζητήματα διατροφής
 • Κακή επικοινωνία/συγκρούσεις
 • Προβλήματα συναισθημάτων (π.χ. ντροπαλότητα, επιθετικότητα, άγχος)
 • Σχολική άρνηση
 • Σχολική επίδοση/ζητήματα οργάνωσης μελέτης
 • Φοβίες
 • Παιδιά με παραβατική συμπεριφορά
 • Ζητήματα ορίων
 • Παιδιά με χρόνιες και απειλητικές ασθένειες
5