Συστημική επιχειρήσεων
και εργαζομένων

Σκεπτικό

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, έχουν μια μακρά διαδρομή και συνδέονται άμεσα με τις παραδόσεις και τα κληρονομικά χαρακτηριστικά του τόπου όπου αναπτύσσονται. Συχνά στην πράξη, οι ρόλοι των μελών μιας οικογένειας και οι συναισθηματικοί δεσμοί τους δεν συνυπάρχουν αρμονικά, με αποτέλεσμα η καθημερινή εργασία να μην είναι παραγωγική ή/και απολαυστική.

Οι δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν σε μια επιχείρηση, η οποία συμπεριλαμβάνει άτομα πέραν των αυστηρά επαγγελματικών ορίων, αφορούν μόνο στην επιφανειακή έκφραση βαθύτερων αιτιών. Η συνολική διαδρομή μιας τέτοιας επιχείρησης, συνίσταται σε συγκεκριμένα ‘συστημικά χαρακτηριστικά’ από το μακρύ παρελθόν της ως το πρόσφατο παρόν της. Συνήθως, η σύνδεση, η αλληλεπίδραση και οι πιθανές εμπλοκές των χαρακτηριστικών αυτών δεν γίνεται να είναι φανερές στα μάτια των υπευθύνων. Το ‘συστημικό μάνατζμεντ επιχειρήσεων’, στοχεύει στις ιδιαίτερες ανάγκες μιας επιχείρησης και διορθώνει τα προβλήματα ‘στην ρίζα τους’-όχι επιφανειακά και πρόσκαιρα. Έργο μας είναι να συνεργαστούμε, ώστε να ακολουθήσουμε και να αναγνωρίσουμε μαζί τις συνθήκες που στέκονται τροχοπέδη πίσω από το προφανές! Να ‘κατασκευάσουμε’ νέες λύσεις αποκλειστικά για την ταυτότητα της δική σας επιχείρησης!

Η κα Καλιοντζάκη Ηλιάνα είναι υπεύθυνη για τις υπηρεσίες συστημικού μάνατζμεντ στο ΑΓΓΙΓΜΑ. Η ίδια – πιστοποιημένη ψυχολόγος με εξειδίκευση στην συστημική θεραπεία & μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση συστημάτων- τα τελευταία χρόνια, παρέχει συμβουλευτική και λύσεις σε μια μεγάλη γκάμα προβλημάτων που προκύπτουν σε οικογενειακές επιχειρήσεις (ποικίλων μορφών), οργανισμούς υγείας και σχολεία, στην τοπική κοινότητα των Χανίων. Ζητήστε μας να σας ενημερώσουμε για τα σχετικά projects που έχουν στεφθεί με απόλυτη επιτυχία! Διαφήμισή μας είναι η ικανοποίηση των πελατών μας!

Εφαρμογές:

  • Προβλήματα επικοινωνίας και συντονισμού (μεταξύ τμημάτων/εργαζομένων/ υπευθύνων).
  • Ασαφή όρια και ρόλοι (των εργαζομένων / της παραγωγικότητα της επιχείρησης).
  • Ζητήματα προσωπικού (επιλογή, εκπαίδευση, κλίμα εργασίας).
  • Ζητήματα ηγεσίας και διοίκησης (ιδρυτικά και ηγετικά στελέχη).
  • Συγκρούσεις και κρίσεις.
  • Ζητήματα απόδοσης/στοχοθεσίας/οράματος.
  • Προγραμματισμός και λήψη αποφάσεων.
  • Οικογενειακές σχέσεις και επαγγελματικά όρια.
  • Εξομάλυνση των διαφορετικών προσωπικών στόχων και των στόχων της επιχείρησης.
pic6