Δοκιμαστικό άρθρο

Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές της στο τμήμα ψυχολογίας του πανεπιστημίου Κρήτης. Συνέχισε σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο πεδίο της διοίκησης συστημάτων υγείας και έπειτα εξειδικεύτηκε στη συστημική/οικογενειακή θεραπεία. Είναι κάτοχος των BSc in Psychology, MSc in Marital and Family Therapy και…