Οικογενειακή θεραπεία
και συμβουλευτική

Τι είναι;

Η οικογενειακή θεραπεία αφορά σε συνεδρίες με ψυχολόγο, όπου συμμετέχουν ταυτόχρονα πάνω από δυο μέλη μιας οικογένειας με σκοπό την βελτίωση της οικογενειακής ζωής.

Πότε εφαρμόζεται;

Το κάθε μέλος μιας οικογένειας έχει συμβάλλει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο στην διαμόρφωση του ‘συνολικού οικογενειακού συστήματος’. Η οικογενειακή συμβουλευτική συνίσταται στις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα μέλη της οικογένειας, συμφωνούν να συμμετέχουν σε θεραπευτικές συνεδρίες. Ο σκοπός είναι να αποκατασταθεί η ισορροπία που λείπει και κάνει κάποιο ή κάποια από τα μέλη να υποφέρουν. Οι αλληλεπιδράσεις και οι διαπροσωπικές σχέσεις των μελών μέσα στην οικογένεια, μπορούν να αποτελέσουν μια πλούσια θεραπευτική εμπειρία, για όσους συμμετέχουν σε μια οικογενειακή συνεδρία με ψυχολόγο. Στην θεραπευτική αντιμετώπιση όλα τα μέλη αντιμετωπίζονται με σεβασμό τόσο στην προσωπικότητά τους όσο και στα προσωπικά τους όρια.

Η οικογενειακή θεραπεία έχει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών με αποτελέσματα που έχουν αποδειχθεί ερευνητικά. Συγκεκριμένα, ενδείκνυται σε:

  • Προβλήματα σχέσεων/επικοινωνίας γονέων - παιδιών
  • Οικογένειες με ψυχοπαθολογία
  • Δυσκολίες γάμου/ζευγαριών
  • Θέματα γονεϊκότητας
  • Αγχώδεις διαταραχές & ψυχοσωματικά προβλήματα
  • Απότομες μεταπτώσεις της ζωής
  • Εφήβους και παιδιά με διάφορες ψυχολογικές δυσκολίες όπως: προβλήματα συμπεριφοράς, ζητήματα επικοινωνίας, ψυχικές διαταραχές, συναισθηματικές δυσκολίες, προβλήματα ύπνου, σχολική άρνηση κ.α.
2